Szakmai nap 2013

Szakmai napot tartottak az iWacos, intelligens hulladékgazdálkodási rendszert kifejlesztő cégek képviselői.

A rendezvényen bemutatták a rendszer alappillérét adó RFID és GPS-es technológiát, valamint a vállalatirányítási rendszert.

Fehér Zsolt, a Psion Rendszerház Kft. ügyvezetője többek között az RFID rendszer lényegét mutatta be. (előadása hamarosan online is elérhető)

psion-eloadas

Szabó Lajos, az iData Kft. ügyvezetője a GPS-es nyomkövetésben rejlő lehetőségekről beszélt, illetve bemutatta, hogyan érhetőek el megtakarítások az iTrack GPS Nyomkövető Rendszer segítségével. 

iTrack GPSA szakmai nap befejezéseként a vállalatirányítási rendszert a gyakorlatban is bemutatta Romhányi Gábor, az Innotransz Kft. ügyvezetője és Lovák István, vezető tanácsadó.

P1030993

Költséghatékony köztisztasági hulladékgyűjtés

Közismert, hogy a közegészségügyi, köztisztasági törvény illetve jogszabályok aktuális előírásain alapuló önkormányzati rendelkezések minden település számára meghatározzák a szilárd és folyékony hulladékok kezelésének módját, kötelező begyűjtését.

A szakmai feladat színvonalas ellátása mellett a szolgáltatás kritikus tényezője az értékarányos szolgáltatási díj, mely a hulladéktermelőnek elfogadható mértékű és a begyűjtő-előkezelő számára is megfelelő. A szolgáltatást igénybe vevő hulladéktermelő egyre inkább kifejezett igénye az egyéb közszolgáltatásoknál megszokott teljesítés arányos elszámolás. Piaci viszonyokat figyelembe véve a kalkulációt lényegesen befolyásoló tényezők a hulladékbegyűjtő szervezet rezsije, a változó szállítási költségek és lerakási díjak. Ezek elismertetése, érvényesítése fokozott problémát jelent. Cikkünk azt kívánja bemutatni, hogy milyen lehetőségek állnak a szolgáltató rendelkezésére a megoldáshoz. (Ez az írás a Hulladék Sors újságban jelent meg)

A településüzemeltetési társaság köztisztasági feladatait ellátó szervezet működtetési költségei a kialakult, megörökölt technológiai-, ügyviteli rendszerrel általában meghatározottak. Kézben tartásuk, kívánatos csökkentésük a szervezet átvilágításával, a veszteségek feltárásával, a technológia és ügyvitel korszerűsítésével oldható meg sikeresen.

Bár hasonló, illetve azonos feladatokat látnak el, az egyes szolgáltatók technikai felkészültsége, szervezettsége, ügyviteli technológiája jelentős különbségeket mutat. Mindannyijukra jellemző azonban, hogy fel nem tárt veszteségeik miatt számottevő belső tartalékkal rendelkeznek. Konkrét veszteségeik adódhatnak például a hiányos, esetleg ellentmondó nyilvántartási adatokból, a gyenge marketing tevékenység miatti elmaradt megrendelésekből, a hiányos teljesítésigazolásokból, a nem optimalizált begyűjtésszervezésből, a rosszul kezelt kintlévőségekből, az indokolatlan pazarlásból, nehezen átlátható cashflow – ból, stb. Ugyan akkor az ésszerűtlen ügyvitel-, és munkafolyamat szervezés is károsan befolyásolja a hatékonyságot. Akár részbeni felszámolásuk is pozitív változást hoz.

A szállítási költségtényezőt az optimalizált begyűjtés és szállításszervezés mellett a gépjárműflotta üzemeltetési, főleg fogyasztási, túlfogyasztási paramétereinek nagy pontosságú mérésével, regisztrálásával, ellenőrzésével, elemzésével és azonnali beavatkozással lehet hatékonyan csökkenteni.

A lerakás, ártalmatlanítás költsége cikkünkön túlmutató, nehezebben kezelhető üzletpolitikai, piaci tényező.

A veszteségcsökkentésre, hatékonyságnövelésre javasolt eszközök és módszerek három csoportba sorolhatók. Az elsőbe a helyszíni, valós idejű adatkezelés és adatrögzítés eszközei, és technológiája tartozik. A második lehetőség az olyan jármű flottakövetés, mely a járműmozgás szokásos követésén túl igény szerinti, tetszőleges jármű-üzemeltetési és hulladék begyűjtési paraméterek rögzítésével biztosít elemzési, teljesítés elszámolási adatokat. Harmadik a hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek valós idejű történéseinek adatrögzítésére épülő, egységes adatbázist használó integrált ügyviteli-vállalatirányítási rendszer.

A rendszeres begyűjtés, illetve eseti beszállítás teljesítés alapú elszámolását szolgáló, járműre telepített vagy kézi eszközök helyszíni, valós idejű adatrögzítéssel, adatgyűjtéssel biztosítják egyértelműen az utólagos elszámoláshoz szükséges adatokat. Ezek az adatok a szolgáltatás megrendelőjére, a teljesítés helyére, időpontjára, a mennyiségi paraméterekre vonatkoznak. Lakossági eseti megrendelés esetén szintén kézi eszközzel oldható meg a helyszíni számlázás, illetve díjbeszedés esetén a nyugtaadás, valamint a központi nyilvántartást szolgáló adatrögzítés.

A műholdas flottakövető rendszer által szolgáltatott üzemeltetési adatok fejlett, önállóan működő, elemző szoftvere a kritikus paraméterek figyelésével, automatikus kiértékeléssel, figyelmeztetéssel jelentős élőmunka és üzemanyag megtakarítást biztosít. További feladata a hulladékbegyűjtés teljesítésére vonatkozó adatok átadása elszámolás céljából az ügyviteli rendszer részére.

Az egységes adatbázisra épülő integrált ügyviteli-vállalatirányítási rendszer kiküszöböli az önálló adatszerkezetű, adatbázisú rész-, vagy alrendszerek közötti együttműködési hiányokat, ellentmondásokat. Minden felhasználója tetszőleges telephelyen, hozzáférési jogosultságának megfelelően működtetheti ügyfélszolgálati, marketing, logisztikai-járattervezési, számlázási, könyvelési, kontrolling, környezetvédelmi megbízott, stb. munkakörében.

A fent bemutatott három megoldás vagy rendszer önálló alkalmazása már eredményt tud hozni. Távlatokban gondolkodva azonban integrálásuk jelenti a legjobb hatásfokú beruházást, megújulást, melyhez minden elem, felkészültség és gyakorlat a rendelkezésre áll.

 iwacos_szoroAz egyes rendszerek alkalmazásfejlesztői, forgalmazói a PSION Kft., az iData Kft., és az Innotransz Mérnöki Iroda Kft. A három vállalkozás közös fellépése, összefogása egységességet biztosít a felhasználó részére. Ezzel hosszú távra biztosítva a beruházás jövőbeni bővíthetőségét, fejleszthetőségét.

Az integrált rendszerben a törzsadatok az EnWizard® 2 adatbázisában találhatók. Itt rögzítettek a szerződések, megrendelések, készülnek a járatok, túratervek és elemzések. A begyűjtés teljesítésének helyszíni rögzítésére szolgáló eszközöket és technológiát a PSION termékei adják, melyek önállóan vagy gépjárműre szerelve üzemelnek. A járművek követését, üzemeltetési paramétereinek gyűjtését, azok elemzését, kiértékelését, valamint a hulladékgyűjtés teljesítési adatainak gyűjtését, központba továbbítását az iData technológiája szolgálja.

Nyilvánvaló, hogy minden, a köztisztasági feladatokat ellátó vállalkozás rendelkezik a feladatait szolgáló technológiával és ügyviteli rendszerrel. Talán jelenleg elégséges is. A gazdasági környezet azonban előbb vagy utóbb kihívás elé fogja állítani ezen vállalkozásokat, melyre reagálni kell.

Nem mindegy, hogy felkészületlenül, vagy felkészülve. A korszerűsítést, megújulást előkészítő döntés nem könnyű feladat. Megalapozásához alapos felmérés szükséges. Döntés után a bevezetésre, átállásra jelentős időt kell biztosítani még akkor is, ha a korábbi rendszerek törzsadatait átemelik az új rendszerbe. A folyamatos üzemmenet biztonsága miatt természetesen elkerülhetetlen, hogy a lecserélésre ítélt és az új ügyviteli rendszer ideiglenesen párhuzamosan működjön. Ennek lerövidítésére célszerű a bevezetéshez olyan üzletágat, ügyfélszolgáltatást választani, melyben véges számú partner kiszolgálásához a szoftver valamennyi szolgáltatását igénybe kell venni. Ilyen üzemmódban történt begyakorlás után a teljes rendszer használatára történő áttérés már belátható idő.

 

iWacos szakmai nap

Új irány a hulladékbegyűjtésben!

Sikeresen bemutatkozott az iWacos Intelligens Hulladékgazdálkodási Rendszer a november 21-i szakmai napon.

A 2011-ben megjelent és azonnali sikereket elérő (Ökoindustria 2011 Termékddíj) elérő iWacos rendszer kiállta a próbát az erdőkertesi próbaüzem során. A sokak által várt szakmai napon számos hazai hulladékgazdálkodással foglalkozó szervezet képviselője ismerhette meg a rendszert és az azt biztosító három cég termékeit.

Fehér Zsolt előadása közben
  

Amennyiben érdeklődik a rendszer iránt és szeretné, ha személyes bemutatót tartanánk az iWacos rendszer működéséről és hatékonyságáról, kérem, vegye fel kapcsolatot szakértő munkatársainkkal:

info@iwacos.hu
Romhányi Balázs, 06-30-328-2058

 

 

Köztisztasági konferencia

Ismét megrendezték a szakmai egyik legnevesebb találkozóját, a Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórumot és Kiállítást. A terület képviselői április 24-26. között Szombathelyen ismerhették meg az aktuális köztisztasági termékeket és kaphattak új információkat a készülő köztisztasági törvénnyel kapcsolatban. A rendezvényen találkozhattak az érdeklődők az iWacos rendszerrel is, melyet ismét nagy érdeklődés fogadott.

 

iWacos

 

A rendezvény résztvevői nagy érdeklődéssel várják az új hulladékgazdálkodási törvényt, mely több módosítást is hozhat a jelenleg érvényben levő köztisztasági rendszerben és a kommunális hulladékbegyűjtés területén. Többek között ezért is volt kiemelt érdeklődés Romhányi Gábor, az Innotransz Kft. ügyvezető igazgatójának előadása iránt, melyet Költséghatékony kommunális hulladékgyűjtés az új hulladékgazdálkodási törvény tükrében címmel tartott.

A nagy érdeklődésre való tekintettel az előadás anyagát ide kattintva is letölthetik (power point prezentáció formájában) : Költséghatékony kommunális hulladékgyűjtés az új hulladékgazdálkodási törvény tükrében

Romhányi Gábor előadása a kommunális hulladékgyűjtésről

Miért szükséges az egyes ürítések regisztrálása? Miért éri meg?

 

Dunaújváros és környékét gyűjtő társaságnál a kukás autók a felszerelése után derült ki hogy a lakosság 20-30 %-a hivatalosan nem vette igénybe a szolgáltatást, nem fizetett, azonban mégis kirakta a kukáját. Az említett cég esetében a lakosok számára létezik egy kötelező alapdíj, ami havonta kétszeri ürítést tartalmaz. A plusz 2 -3 ürítés, ami  heti egy ürítést eredményez, plusz közszolgáltatási díjként jelenik meg a számlában. Ezt a díjat a lakosság negyed nem fizette meg, noha a plusz szolgáltatást igénybe vette.Ez évi több milliós forintos árbevétel kiesést illetve költséget jelentett a cég számára, mivel a ki nem fizetett hulladék lerakása is pénzbe került.
A rövidesen várható lerakási adó miatt ez még többe fog kerülni, noha elvileg a szemétszállítási díjon nem vagy csak korlátozott mértékben lehet változtatni. Mi megoldás?
Hatékonyabb pénzbeszedés, hatékonyság növelés és erősebb vezető kontrol – ezt kínálja az iWacos.

Eddig is léteztek megoldások a fizető illetve nem fizető ügyfelek “megjelölésére”: matrica, vonalkód stb. Ezek legfőbb hibája, hogy a minden esetben szükséges a begyűjtő jármű személyzetének közreműködése, ahhoz hogy az ürítés regisztrálásra kerüljön. Ez lehetőséget ad a hibázásra illetve az esetleges vissza élésekre.

Az iWacos rendszer részét képző rádiófrekvenciás azonosító (RFID) rendszer automatizálja az azonosítást és kizárja a “humán faktort”, így szinte lehetetlenné válik az észrevétlen hulladékbegyűjtés.

A megoldás megszületett: iWacos

Hulladékgazdálkodási törvény 2012

A hírek szerint rövidesen elfogadja a Parlament az új hulladékgazdálkodási törvényt!

A korábbi, 2000. évi XLIII. törvény felülvizsgálatára többek között azért volt szükség, mert hozzá kell igazítani a törvény tartalmát a megváltozott közösségi szabályozásokhoz.

Sokak szerint gyökeres változásokat is hozhat az új törvény, melyet az uniós előírások szerint Magyarországnak (illetve minden tagállamnak) az uniós kihirdetést követő két éven belül kellett volna elfogadnia, azaz 2010. december 12-ig. A kötelezettségnek több mint egy évig nem tett az ország eleget.

Az új szabályozás tartalmazza az előző törvény elfogadása óta eltelt 10 év hulladékgazdálkodási tapasztalatait is, a nagy léptékű változásokat pedig abban is látják a szakértők, hogy nem csupán módosítani kívánták az előző törvényt, hanem egy teljesen új törvényt hoznak.

A törvény elfogadásáról és annak részleteiről, illetve magyarázatairól folyamatosan friss hírekkel szolgálunk itt, az iWacos portálon!

Hamarosan megszületik az új hulladékgazdálkodási törvény

Ökoindustria 2011 Nagydíj

Az iWacos nyerte el az Ökoindustria 2011 Termék kategóriájának nagydíját!

Az iwacost kitaláló három cég képviselője közösen vette át a díjat

Díjátadó a kiállításon

Az Ökoindustria kiállításon számtalan pályázat közül az Innotransz-iData-Psion Rendszerház Kft. konzorciumának eredményeként megvalósult iWacos rendszer nyerte el leginkább a szakmai zsűri tetszését. Az iWacos, azaz az Intelligent Waste Controll System, nem más mint egy komplex informatikai megoldást kínáló rendszer a lakossági hulladékbegyűjtők számára. A pontos nyomkövetés, a kukaazonosítás és a mögötte meghúzódó informatikai rendszer olyan innovatív megoldást kínál, mellyel a szolgáltató és a lakosság is egyaránt jól jár. Ismerje meg a részleteket, vagy kérje munkatársunk bővebb felvilágosítását!

Részletek: IWACOS 

Kapcsolatfelvétel:

Név és beosztás(kötelező)

Email cím (kötelező)

Cégnév (kötelező)

Település